Nhà máy Dongfeng Nissan Đại Liên (giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai)

  • Thời gian :Năm 2017

  • Vị trí :Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

  • Vật chất :Ống thép PPGL, Độ bền cao G550, 0.6mm * 1000mm, DX51D + AZ150, 25 / 7um, màu xám nhạt

  • Số lượng:khoảng 300 mt

Hãy thoải mái cho yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây.

  
  
  
  
  
>>>>>>> .r4310