"Năm điểm và một dòng" dự án làm đẹp ven biển

"Năm điểm và một dòng" có nghĩa là năm thành phố ven biển: Đại Liên, Dinh Khẩu, Panjin, Cẩm Châu, Huludao. Tổng diện tích quy hoạch là 482,9 km2. Dự án này được lên kế hoạch từ năm 2005 và bắt đầu từ năm 2007, công ty chúng tôi đã tham gia cung cấp nguyên vật liệu của Đại Liên và Panjin. Cho đến năm 2017 đã cung cấp PPGI khoảng 13.000 tấn.

89.jpg

Hãy thoải mái cho yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây.

  
  
  
  
  
>>>>>>> .r4310