Xây dựng lại thảm họa động đất 5.12

Có một trận động đất lớn ở MS 8.9 tại thành phố Viên Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên, các tỉnh khác đã nhận được chỉ thị của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc để cung cấp các đồ tiếp liệu khẩn cấp, bao gồm cả bánh sandwich khoảng 172.900 m2 cho họ. Công ty chúng tôi cung cấp 1.700 đơn vị Nhà Thép tiền chế Light được sản xuất bởi công ty hợp tác của chúng tôi để Văn Xuyên.


Hãy thoải mái cho yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây.

  
  
  
  
  
>>>>>>> .r4310