Dự án tái thiết sau thảm họa lũ lụt ở Bắc Triều Tiên

Có một trận lụt nặng ở Bắc Triều Tiên vào tháng 9 năm 2016. Trong người phỉ báng này, 133 người chết, 395 người bị mất tích và 140.000 người vô gia cư. Chính phủ Triều Tiên hiếm khi có yêu cầu trợ giúp cho LHQ. Công ty của chúng tôi đã thắng thầu vào tháng 10 năm 2016 tại Văn phòng Đại diện của Liên hợp quốc tại Bình Nhưỡng và đưa ra các tấm thép cuộn cán dài 1700 tấn tới biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong vòng 45 ngày.

Hãy thoải mái cho yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây.

  
  
  
  
  
>>>>>>> .r4310